Jak šetřit vodou venku

Zalévejte ráno nebo večer, kdy je menší výpar vody a rostliny vodu snáze využijí. Často kontrolujte hadici i její koncovku. Poškozenou hadicí mohou unikat litry vody.

Plechové barely na dešťovou vodu

Jedním z nejjednodušších a nejlevnější způsobu, jak šetřit vodou na zahradě, je umístění plechových barelů pod střešní okap. Zachycenou dešťovou vodu můžete následně využít na zalévání záhonů. Použití barelů má ale své limity a nevýhody – tou hlavní je malý objem, který se pohybuje kolem 100 litrů, a jejich umístění. Ve vyšších teplotách (nad 16 °C) a na přímém slunečním světle se akumulovaná voda rychle znehodnocuje.

Retenční nádrž na dešťovou vodu

Efektivnější řešení, jak zachytávat a akumulovat dešťovou vodu, nabízí retenční nádrže. Většinou se jedná o nadzemní nebo podzemní nádrže vyrobené z plastu, do kterých ústí dešťová voda z přilehlé střešní plochy. Objem nádrže je nutné zvolit s ohledem na několik faktorů, jako je velikost odvodňované plochy a způsob využití zachycené vody. Vždy je ale nádrž dimenzována tak, aby v ní zásoby vody vydržely až 3 týdny. Kvalita vody je zachována díky filtračnímu mechanismu a u podzemní nádrže se o ni zasluhuje také nízká teplota a nepřítomnost slunečního záření.

Využití dešťové vody

Akumulovaná voda je vhodná především k zálivce záhonů, ale využijete ji i k mytí auta, napuštění bazénu nebo v domácnosti. Splachování toalety, praní prádla nebo běžný úklid – u všech těchto činností můžete vodu z vodovodu nahradit vodou z retenční nádrže.

Dotační program Dešťovka

Počáteční investice do retenční nádrže je sice vyšší, ale vrátí se vám v podobě peněz, které v průběhu let ušetříte na vodném a stočném. Navíc máte stále možnost žádat o dotaci poskytovanou v rámci programu Dešťovka, která vám pokryje až 50 % celkových výdajů.

Domácí studna

Kopaná nebo vrtaná studna je evergreenem, pokud jde o zásobení domácnosti vodou. Neocenitelným zdrojem vody se stává především v lokalitách, kde nelze zajistit připojení na vodovod. Její vybudování se ale vyplatí i u nemovitostí, které jsou z obecního vodovodu zásobeny. Jímání podzemní vody vám dokáže ušetřit nemalé výdaje, které by padly za zalévání zahrady nebo napouštění bazénu kohoutkovou vodou.

Domácí čistírna odpadních vod (ČOV)

I domovní čistička odpadních vod se může stát vaším spojencem v boji proti nedostatku vody. Typicky se instaluje k rodinným domům, které nemají možnost napojit se na kanalizaci a domovní čistička tak představuje nejlepší způsob, jak nakládat s odpadními vodami. Ty jsou v čističce sérií několika mechanicko-biologických procesů zbaveny nečistot a následně je na vás, jak s nimi naložíte.